Hrad Reichenstein

Hrad a muzeum
Hrad a muzeum

Počátek výstavby hradu nelze určit, ale do historických záznamů hrad poprvé vstupuje v roce 1230 osobou Ulricus de Reichenstein.

 Od roku 1264 lze v písemných pramenech najít jméno Poppo de Reichenstein a později jeho syna Huga.

V roce 1295 uděluje vévoda Albrecht I. polovinu hradu Chunradovi von Capellen. Po roce

1326 se druhá polovina nachází v majetku Eberharda von Wallsee, který ji roku 1352 prodal Ulrichu II. von Capellen. Ulrich se tu ale pravděpodobně nezdržoval delší dobu, protože jeho hlavními sídly byl už tehdy nedaleký Steyregg a rovněž reprezentativně rozšířený Ruttenstein. V průběhu 14. st. proběhly postupně přestavby a rozšíření, při kterých byl téměř celý starý hrad až na malé části stržen, případně přebudován. Bylo patrné, že se tím mělo vyhovět zvýšené potřebě místa a přání většího komfortu bydlení. Reichenstein se tak rozvíjel do podoby působivého šlechtického hradu s hradbami, předhradím s hradní kaplí a mohutnou čtyřpatrovou obytnou budovou s panským zařízením.

 V roce 1406 vymírá mužská linie rodu Capellenů a hrad se dostal sňatkem do rukou Hartneida z Lichtenštejna.

 

Rytíř Haym Epitaph
Rytíř Haym Epitaph

Roku 1567 získal hrad štýrský rytíř Christoph Haym. On a jeho syn Hanns ho přestavěli na nádherný renesanční zámek, jehož slavnostní sály byly vyzdobeny nádhernými nástěnnými malbami. Kvůli tomu byly na evangelické poddané uvaleny tak vysoké odvody, že to vedlo v roce 1571 k zavraždění nenáviděného katolíka Christoph Hayma. Jako pachatel přicházel v úvahu protestantský vůdce sedláků Gaisrucker.

Svobodný pán Hanns von Haym umírá roku 1616 a prostřednictvím jeho dcery Marie Johanny se Reichenstein dostává roku 1632 do rukou hraběte Wenzela Reicharda von Sprinzenstein.

V roce 1729 koupil panství hrabě Gundaker Thomas von Starhemberg, jehož potomci jsou majiteli hradní zříceniny dodnes.

Zříceninu si pronajímá spolek, který se mimo jiné stará o rekonstrukci hradu a organizování kulturních akcí.