Hrad Saxenegg

Hrad Saxenegg byl postaven v 1. polovině 13. století kvůli urychlení mýcení lesů.

V roce 1297 byl hrad sídlem Ulricha a Wernharta Sechseneků.

Roku 1342 přešel obranný areál jaké léno na Burgharta Kneussera, který ho rozšířil a zřídil hradní kapli pro konání mší.

 Jeho syn Hans prodal hrad roku 1382 se vším příslušenstvím zemskému knížeti, vévodovi Albrechtovi III. Ten ale kupní cenu nezaplatil, takže Hansi Kneusserovi zůstal hrad i nadále jako doživotní věno. Purkrabí Rudolf der Harsch musel vévodovi slíbit, že mu „kdykoli umožní přístup na hrad“. Po vymření rodiny Kneusserů připadl Saxenegg jako předmět zástavy zpět zemským knížatům.

V roce 1410 přešel hrad zástavou na bratry Erharda a Wilhelma von Zelking. Zelkingové, uměnímilovný ministeriálský rod zemských knížat (donátoři slavného křídlového oltáře v Kefermarktu) vlastnili vedle Saxeneggu a svého rodového sídla Zelking (nedaleko od Melku) také zámek Weinberg v Kefermarktu.

V roce 1432 oblehli také Saxenegg husité a zničili ho. Král Albrecht povolil v roce 1438 stržení „hradu Sechseneků“.

V roce 1473 přenesl Christoph von Zelking právo pořádání mší z bývalé hradní kaple na kostel v Kefermarktu. Tak byl hrad po přibližně 200 letech zpustlý.

Roku 1493 získali zbytky zříceniny s příslušným panstvím bratři Sigmund a Heinrich Prüschenk (stavitelé Greinburgu). V roce 1525 se dostal Saxenegg do majetku rodiny Pragerů a byl začleněn do panství Windhaag. Po zrušení kláštera ve Windhaagu Josefem II. přešel majetek v roce 1792 na Chrámovou kapitulu Linec.