Zámek Zellhof

Dnešní pohled
Dnešní pohled

V roce 1208 se objevuje zmínkou o jistém „ Heinricus de Celle“ první písemná zpráva o dnešní obci Bad Zell (Cella). Několik kilometrů mimo obec Zell, tzv. „Hof daz Celle“, vzniklo později šlechtické sídlo Zellhof.

V roce 1347 je Zellhof zmiňován písemně jako majetek Chunrata a Petera Czellhofových. Následovaly četné změny majitelů a přestavby na šlechtické sídlo (menší, neopevněné, ale reprezentativní sídlo nižší šlechty).

 V roce 1536 koupil Hilleprant Jörger, který už 2 roky předtím získal panství Prandegg severně od Zellu, trhovou obec Zell od Řezna a v roce 1607 také sídlo Zellhof od Wolfa Heinricha Artstettera von Wartberg.

 

V letech 1618 až 1622 nechal Ferdinand Jörger zřídit velký trakt s reprezentativním vnějším schodištěm, ve kterém se nacházely i reprezentativní místnosti, a rovněž navazující dvoupatrový trakt. V průběhu protireformace musel Hans Maximilian Jörger v roce 1631 prodat veškerý majetek a panství přešlo na Gottharda von Scherffenberg. Po jeho smrti se vdova provdala za Hanse Reicharda von Starhemberg.

Po sloučení panství Prandegg s Zellhofem v roce 1607 se správní sídlo nacházelo v Zellhofu a Prandegg byl vydán napospas chátrání.

Zámek vlastnil v letech 1710-1754 Franz Ferdinand von Salburg, který ho také zvětšil: Postavil zámeckou věž a novou kapli a budovu přeměnil v barokním stylu.

K panství Herrschaft Zellhof, Prandegg a Aich patřilo 678 podddanských domů. Po vymření Salburgů přešel Zellhof v roce 1806 na hrabata Ditrichštejny, rod pocházející z Korutan. V roce 1823 byly Zellhof a Prandegg prodány vévodům Sachsen-Coburg-Gotha se sídlem v Greinburgu. V roce 1917 byly věž a reprezentativní hlavní budovy střeny. Později se zbývající budovy věnovaly obci Zell, která je přidělila „nájemníkům“.

Historický pohled
Historický pohled